ProAnte | Coaching in de zorg - ProAnte

WELKOM BIJ PROANTE

COACHING IN DE ZORG

Coach, manager en hofnar

Gezondheidszorg is mensenwerk

Goede zorg begint bij goed bestuur.
Goede zorg voor je professionals in een eenvoudige georganiseerde en ondersteunende bedrijfscultuur en als netwerkorganisatie in de ketenzorg.

ProAnte is jouw partner voor tijdelijke (project)management , coaching en begeleiding van veranderingsprocessen in de zorg.

  Verbeteren, vernieuwen en verbinden in de zorg
Met warmte, humor en uitdaging aan de slag

Werkgebied Zorg & Welzijn

Acute Zorg

Ambulance - HAP - SEH

Eerstelijnszorg

Huisartsenzorg en gezondheidscentra

Ziekenhuiszorg

Directie, management en afdelingen

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg en crisisdiensten

VVT

Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg

Overheid

Gemeente en zorgverzekeraars

Jeugdzorg

Gemeente, veilig thuis en jeugdbescherming

De zorg eenvoudig organiseren voor eenvoudig goede zorg

Aanjagen

Wijs denken en doen

Coach en gesprekspartner voor directie, MT en leidinggevenden

Opruimen

Ruimte maken

Schrappen van overbodige regels, afvinklijstjes, papieren plannen en controle

(Her)inrichten

Eenvoudig organiseren

Recreëren van organisatiestructuren en horizontaal verbinden

Wat kan je van ProAnte verwachten?

 • kennis van het werkveld en de belangen
 • maatwerk, specifiek op jou en de organisatie gericht
 • heldere taal met een knipoog
 • een krachtige samenwerking in de praktijk
 • snel en resultaatgericht
 • ProAnte

  Pro staat voor Professioneel, Proactief, Progressief en Provacatief.
  Ante betekent vooruit in het Latijn.

 • een dik adviesrapport dat in een bureaulade verdwijnt
 • langdurige inzet en ellenlange trajecten
 • standaard oplossingen of één (tover)methode
 • overname van jouw verantwoordelijkheden
 • een zachte heelmeester(es)

Waarom veranderen?

Samenleving
De wereld verandert en de snelheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit nemen toe. Er is door nieuwe technologieën, digitalisering en robotisering steeds meer mogelijk. Prachtige ontwikkelingen, echter het vraagt veel flexibiliteit en veranderkracht van mens en organisatie. Hoe houd je de aansluiting en zorg je voor de focus op wat echt belangrijk is. Een eenvoudige ingerichte organisatie zorgt voor rust en continuïteit en daarnaast creëer je grote wendbaarheid voor innovatie en groei.

Gezondheidszorg
De zorg is een hele zorg geworden doordat we het complex hebben gemaakt. Bureaucratie, administratie, controle- en regeldrift zorgen ervoor dat de patiënt niet centraal staat maar wel de dupe is. Met een groeiende zorgvraag die steeds complexer wordt en toenemende zorgkosten heeft elke zorginstelling een flinke uitdaging. Er is meer nodig dan efficiënter gaan werken. Dit vraagt om drastische maatregelen in organisatiestructuren, flinke opruiming in de bureaucratie, samenwerken in de ketenzorg en vooral een andere mentaliteit.

Mensen
Mensen hebben geen managers, controle en regels nodig om hun werk goed te kunnen doen. De behoefte aan autonomie en vrijheid neemt toe. De jongere generatie neemt geen genoegen met minder en door het slechte imago kiezen ze niet voor werken in de zorg. De professionals die we (nog) wel hebben, raken gedemotiveerd, worden ziek en verlaten het vak. Mensen die slechts vragen om meer waardering, vertrouwen en ondersteuning zodat zij goed voor de patiënt of cliënt kunnen zorgen.

Focus op de zorgbestuurder

Toekomstbestendige zorg vraagt om zorgbestuurders die vernieuwen, verbinden en anderen inspireren.
Waar nieuwe vormen van organiseren wel succesvol zijn, denken betrokkenen wezenlijk anders dan in klassieke,
bureaucratische organisaties. Zij hebben vertrouwen in hun medewerkers en het lef om het anders aan te pakken.

Wil jij toekomstbestendige zorg? Focus en start vandaag met eenvoudig goede zorg!

Focus op de professional en de patiënt
Bevlogen medewerkers met minder verzuim en verloop
Tevreden patiënten en minder klachten
Betere kwaliteit van zorg en minder veiligheidsincidenten
Hogere productiviteit en effectiviteit
Focus op eenvoudig organiseren
Verantwoordelijkheid en beslissingen bij de professional
Meer handen aan het bed en minder op kantoor
Geen hiërarchie en horizontaal samenwerken
Meer doen en minder denken en praten en schrijven

Zorgen is eenvoudig DOEN

Organiseer rondom de zorg en met je professionals in de hoofdrol laat jij jouw organisatie schitteren!
Het kan eenvoudiger door een integrale aanpak die uitgaat van visionair leiderschap, vertrouwen, de kracht van samenwerking en de eenvoud van organiseren.
Een nieuw balans tussen de kracht van mensen en de kracht van systemen.
Richt je organisatie in naar je eigen zin!

Waar gaat het om?

ESSENTIE

Waarom doe ik wat ik doe? Een inspirerende ambitie en helder doel zorgt voor focus. Geen wazige plannen, maar wijselijk doen!

Alles onder controle?

VERTROUWEN

Als jij volwassen en gemotiveerde professionals in dienst hebt, stop dan met controleren en ga eenvoudig organiseren op basis van vertrouwen.

Wie beslist?

AUTONOMIE

Volwassenheid = zelfstandigheid + verantwoordelijkheid + beslissingsbevoegdheid. Investeer in leiderschap en eigenaarschap.

Horizontaal of verticaal?

VERBINDEN

Van een hiërarchische piramide naar een netwerk van teams en van een interne organisatie naar een netwerkorganisatie in de ketenzorg.

Durf jij de vaste structuren en denkpatronen los te laten?

Al vanaf jongs af aan worden we geconditioneerd om in het systeem te passen.
Beheersen en controleren is een schijnzekerheid.
Ik kan jou helpen de ingesleten patronen te doorbreken en maak ruimte om te bewegen en te veranderen.

Een dwaas denkt dat hij verstandig is, maar
een wijs man weet dat hij een dwaas is.

Citaat: William Shakespeare - As You Like It (1599-1600)                          

Doe eens dwaas en bel mij voor een oriënterend gesprek.

Huur een dwaas, zo nu en dan

Deze uitspraak van Ricardo Semler: "Hire a fool, now and then" geeft aan dat elke organisatie een "dwaas" nodig heeft die jou met een knipoog kritisch naar jezelf en je organisatie laat kijken. Deze weet jou met respect en humor in beweging te krijgen, sneller je doel te behalen en meer plezier in je werk te hebben.

Met zo'n dwaas in je organisatie heb je goud in handen voor effectieve persoons- en organisatieontwikkeling!

Over ProAnte

Nancy Beekink, provocatieve organisatie coach

Mijn naam is Nancy Beekink , (provocatief) management en organisatiecoach en al meer dan 25 jaar werkzaam in de zorg. Vanaf mijn eerste werkdag heb ik de bureaucratie en hiërarchie als een enorme belemmering ervaren voor menselijke patiëntenzorg en blije medewerkers.

Mijn ambitie is de zorg menselijk en eenvoudig organiseren voor goede zorg voor alle betrokkenen

De praktijk leert dat de zorg beter georganiseerd kan worden door te beginnen om op directie- en managementniveau fundamenteel anders naar de zorg te kijken en te handelen. Dit vraagt een andere mentaliteit, vertrouwen, lef en wijselijk doen. Hierbij kan ik jou persoonlijk en jouw organisatie als geheel ondersteunen.

Ik lever geen dikke rapporten, ronkende theorieën of moderne (management)methodes. Wat ik wel doe, is jou en jouw organisatie met heldere taal, humor en liefdevolle uitdaging laten zien dat je met andere gedachten snel, binnen de bestaande budgetten blijvend betere zorg en gelukkige medewerkers kunt realiseren.

Wil je menselijker en eenvoudiger organiseren?
Heb jij het lef en wil je ruimte voor groei?